Til toppen

Roald Larsen AS er et bygg – og håndverksforetak, med ingeniør, mester og fagkompetanse i flere håndverksfag. Selskapet er lokalisert på Gjelleråsen i Nittedal kommune og utfører sine fleste oppdrag i Oslo, der det har rammeavtaler med flere offentlige etater og foretak.
Foretaket innehar sentral godkjenning i flere ansvarsområder, er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift og våtromsbedrift (BVN) og er godkjent lærlingbedrift, samt medlem i returordningen Grønt punkt. Foretaket har utviklet eget KS system basert på kravene i ISO 9001-2008. Roald Larsen AS har system for EHF, elektronisk fakturahåndtering.