Apalveien 45: Omlegging av yttertak

1
/
3

Apalveien 45: Omlegging av yttertak

– Utskifting av takstein, opplekting og lufting av taket.
– Legging av nytt undertak
– Ny takstein, type Koramic Pottelberg, Flamensk teglstein
– Nye takrenner, nedløp og tekkinger/beslagsarbeider i ubehandlet kopper
– Utskifting av råteskader i taktro og om muring av hoved pipe.

 

Bygget står på Byantikvarens liste.

 

 • År

  2017

 • Status

  Ferdig

 • Oppdragsgiver

  Glitre Rehabilitering AS, Ragnar Formo tlf 900 24 688

 • Kontraktsform

  Totalentreprise

 • Verdi

  ca. 900 000,- eks mva.