Åshallen: Ombygging av takkonstruksjoner og isolering/tek...

Apalveien 45: Omlegging av yttertak

Bærum Rådhus: Vindusutskifting

Lilleborg kirke: Rehabilitering av tak – bygningsmessige...

Moskeen Frogner: Rehabilitering av yttertak Hovedhus og Po...

Dælenenggata 37, Oslo: Takomlegg m.m.